ЦЕНТР ПИСЬМЕННОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

Русия тарихы / روسییە تاریحی

Фатих Сәйфи-Казанлы. Русия тарихы. Өченче басма. (Төзәтелгән, материаллар арттырылган). Татарстан Халык мәгариф комиссариаты хозурындагы Гыйльми Үзәк карамагы белән. Казан: Татарстан матбугат-нәшрият комбинаты, 1925. 264 б.
Автор: Сайфи-Казанлы Ф.
Страниц: 264
Год выпуска: 1926
Тип: Книга