ЦЕНТР ПИСЬМЕННОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

Климат һәм тереклек / كليمت هەم تركلك

Доктор Ж.Р. Эккардт. Климат һәм тереклек. Икенче баскыч мәктәбләр, көтебханәләр һәм укытучылар өчен. Татарстан Мәгариф Комиссариатының Гыйльми Үзәге каравында басыла. Татарчалаштыручылары: Насибуллин һәм Габидуллин. Казан: Татарстан Дәүләт нәшрияты, 1926. 64 б.
Автор: Эккардт Ж.Р.
Страниц: 64
Год выпуска: 1926
Тип: Книга