ЦЕНТР ПИСЬМЕННОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

Мәхлукатьтә зур вә куркынычлы хикмәтләрнең заһир булу вакыйгаләре / مخلوقاتدە زور و قورقنچلى حكمتلرنڭ ظاهر بولو واقعەلرى

А. Рубакин. Мәхлукатьдә зур вә куркынычлы хикмәтләрнең заһир булу вакыйгаләре. Җәгърәфияне кәмаләт үзә белер өчен мөгыйнь. Йир өстендә, һавада, суда, күкдә булган гадәтдән тыш вакыйгаләрне сөйләр китабдыр. Беренче җөзье. Мөтәрҗиме: Шиһабедиин бине Габделгазиз Рәхмәтуллин. Казан: "Үрнәк" матбагасы. 1909, 32 б.
Автор: Рубакин А.
Страниц: 32
Год выпуска: 1909
Тип: Книга