ЦЕНТР ПИСЬМЕННОГО НАСЛЕДИЯ ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

Балаларда була торган рахит авыруы / بالالاردا بولا تورعان راحيت ئاورووى

Балаларда була торган рахит авыруы. Төзүчесе: Казанда Клиника институты балалар авыруы клиникының ординаторы доктор Ф. Басыйр. "Яңа китап" нәшрият кооперативы басмасы. Казан, 1927. 16 б. 
Автор: Басыр Ф.
Страниц: 16
Год выпуска: 1927
Тип: Книга